logo
Aktualne problemy i wyzwania zwalczania dopingu w sporcie- Budowanie Etosu Czystego Sportu

Pierwsze szkolenie odbyło się w dniu 15.09.2017 w Warszawie, kolejne w dniu 29.09.2017 w Szczyrku.

Celem szkoleń było kształtowanie wiedzy i postaw na temat dopingu w sporcie. Podczas spotkań zostały poruszone tematy: system antydopingowy w Polsce i na świecie, zasady kontroli antydopingowej, Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych (TUE).