logo
Akademia Trenerska w 2018 roku

W szkoleniach AT udział wzięło 720 osób - jest to liczba bez uwzględniania częstotliwości ich uczestnictwa w AT. A ponieważ niektórzy uczestnicy brali udział w szkoleniach więcej niż jeden raz, w tym kontekście uczestników było aż 1078! 

Ponadto szkolący się w AT trenerzy reprezentowali 55 polskich związków sportowych. Przeprowadzono w sumie 321 godzin dydaktycznych, współpracowano z nami 66 wykładowców.

Kształcenie ustawiczne stało się wymogiem dzisiejszych czasów. W branży sportowej podkreśla się rolę podnoszenia kwalifikacji kadr jako jednego z kluczowych elementów w procesie profesjonalizacji sportu. Projekt Akademii z proponowanymi warszatami i wykładami wpisuje się w ten trend i strategię MSiT podnosząc kompetencje trenerów na njawyższym poziomie. Programy szkoleniowe są tworzone we współpracy z ekspertami, przedstawicielami polskich związków sportowych oraz z MSiT.