logo

Kierowanie rozwojem kadr szkoleniowych

EDYCJA 2019
Opis

Zjazdy szkoleniowe odbywają się w dniach 21-22.05 oraz 8-9.10.2019 r. w COS OPO w Spale.

Szkolenie przewidziane jest dla trenerów edukatorów, trenerów z dużym bagażem doświadczeń w szkoleniu zawodników oraz innych trenerów, trenerów zaplecza kadry i trenerów klubowych oraz trenerów pracujących ze sportowcami niepełnosprawnymi. 

Program szkolenia i druk zgłoszeniowy dostepne są w plikach do pobrania poniżej opisu. Prosimy druk odsyłac do dnia 26.04.2019 na adres: aleksandra.kauc-zelichowska@insp.waw.pl

Celem szkolenia jest profesjonalizacja kadr trenerskich i szkoleniowych.
Oczekiwane efekty szkolenia:
• umiejętność przygotowania warsztatu i sposobów prowadzenia zajęć dla grona innych
trenerów;
• praktyczna umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i zdolność do konstruowania sesji
szkoleniowych dla innych trenerów;
• praktyczne aspekty stosowania metod wzmacniania uwagi audytorium i uczenia innych.
Ten program szkoleniowy pomoże uczestnikom:
• rozpoznać jak trenerzy się uczą;
• przeanalizować rolę Coach Developerów w sektorze sportowym;
• zidentyfikować strategie, które pomagają trenerom efektywniej pracować z zawodnikami;
• ocenić umiejętności facyilitowania sesji treningowych;
• opisać jak rozwijać umiejętności refleksyjnego myślenia;
• przeanalizować własną praktykę trenera i edukatora.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia się na szkolenie jest wypełnienie druku zgłoszenia (załącznik) i przesłanie do dnia 26.04.2019 na adres aleksandra.kauc-zelichowska@insp.waw.pl
Zajęcia będą prowadzone w języku polskim i angielskim. Zapewniamy wsparcie tłumacza.
Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Decyduje doświadczenie trenerskie, doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla sektora sportowego oraz kolejność zgłoszeń.

UWAGA: obowiązkowo wymagamy udziału w dwóch terminach. Realizacja programu szkolenia zakłada kilka
etapów: (1) praca własna (e-learning moduł), (2) szkolenie stacjonarne część 1, (3) praca własne, (4) szkolenie
stacjonarne część 2, (5) praca własne, (6) przedstawienie dowodów pracy własnej (7) certyfikacja.

Osobą główną prowadzącą zajęcia szkoleniowe jest uznana trenerka, Pani Pennny Crisfield.
Penny Crisfield jest międzynarodową ekspertką w zakresie coachingu i rozwoju kadr trenerskich sektora sportowego. Ściśle współpracuje z Międzynarodową Radą Trenerów, prowadziła kursy mistrzowskie dla trenerów m.in. w Japonii, Anglii, Irlandii, USA, Kanadzie i Chinach. Została zaproszona do prestiżowego grona „Coaching Hall of Fame” i została uhonorowana nagrodą „Dyson Aword” za programy edukacyjne dla trenerów sportu.
Penny ma ogromne doświadczenie, jest osobą pełną pasji w tym co robi. Sprawia, iż trenerzy mogą zrealizować marzenia i są zdolni zwiększać swoje możliwości, jeśli są kierowani i inspirowani w odpowiedni sposób. Jest
autorką wielu publikacji z zakresu pedagogiki i psychologii sportu, m.in. „The Successful Coach”, „Motivation and Team Building”, „Improving Concetration”.
Zajęcia będą prowadzone również przez polskich wykładowców, Marcina Krawczyńskiego i Dariusza Nowickiego.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny:
Piotr Marek
Tel. 724 930 074

Załączniki (program i druk zgłoszeniowy) dostępne są dla użytkowników strony po zalogowaniu się.

Miejsce
 • Data

  21-05-2019 - 22-05-2019

 • Miejsce

 • Ulica

  al. Mościckiego 6

 • Kod:

  97-215

 • Miasto:

  Inowłódź

 • Województwo:

  Łódzkie

 • Kraj:

  Polska