logo

Metody monitorowania i kontroli procesu treningowego zawodników

EDYCJA 2019
Opis

Metody monitorowania i kontroli procesu treningowego zawodników

Data: 30.03.2018

Miejsce: Instytut Sportu-PiB, Warszawa

Liczba miejsc: 36

Szkolenie jest przewidziane dla trenerów Team 100 i trenerów zaplecza kadry.

Zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie w ramach projektu Akademii Trenerskiej. Termin rejestracji na szkolenie upływa w dniu 19.03.2019 r.

Zarejestruj się wcześniej! Aby zapisać się na szkolenie należy być zarejestrowanym użytkownikiem strony www.akademiatrenerska.pl.  

Informacja o przyjęciu na szkolenie będzie wysyłana mailowo do dnia 21.03.2019

Celem szkolenia jest przeprowadzenia praktycznych warsztatów w laboratorium fizjologii oraz biochemii. Efektem szkolenia będzie pozyskanie nowych umiejętności i zdobycie najnowszej wiedzy pozwalającej ocenić dyspozycję zawodnika do uczestnictwa w procesie treningowym.

Program szczegółowy i biogramy wykładowców dostępne po zalogowaniu do strefy trenerskiej.

Szkolenie oparte na efektach kształcenia:

•             Efektem szkolenia będzie umiejętność poszerzenia warsztatu trenerskiego o badania biochemiczne oraz zdolność dobierania ich rodzaju w zależności od aktualnych potrzeb.

•             Efektem szkolenia będzie umiejętność zaplanowania w cyklu treningowym badań biochemicznych jako wsparcia procesu indywidualizacji treningu.

•             Uczestnicy będą znali podstawowe formy prezentacji wyników badań i wiedzieli jak w podstawowym stopniu zinterpretować wyniki.

•             Uczestnicy będą potrafili zaplanować harmonogram badań w rocznym procesie szkolenia.

•             Efektem szkolenia będzie poznanie fizjologicznych metod oceny zdolności wysiłkowych zawodników i diagnostyki stanu wytrenowania.

•             Efektem szkolenia będzie aktualna wiedza na temat niedozwolonego dopingu w sporcie oraz dietetyki sportowej, kształtowanie odpowiedniej postawy społecznej, nabycie praktycznych umiejętności w profilaktyce antydopingowej.

 

 

Miejsce