logo

System Sportu Młodzieżowego - nowe zasady, nowe możliwości

EDYCJA 2019
Opis

Rok 2019 będzie ostatnim, kiedy klasyfikacje Systemu Sportu Mlodzieżowego  tworzone będą na obowiązujących do tej pory zasadach. Od roku 2020 zasady pracy ulegną zmodyfikowaniu. W celu zagwarantowania płynnego przejścia na nowy system pracy, po konsultacjach z Ministerstwem Sportu i Turystyki, wytypowanych zostało 7 dyscyplin, dla których już w roku 2019 (w formie pilotażu) obowiązywał będzie nowy sposób wprowadzania wyników sportowych do klasyfikacji SSM. Są to dyscypliny: narciarstwo klasyczne, hokej na lodzie, kolarstwo, lekkoatletyka, piłka ręczna, wioślarstwo, zapasy. 

Szkolenie ma na celu zapewnienie, ze w roku 2019 SSM dla 7 wytypowanych dyscyplin zbudowany zostanie na nowych zasadach. Celem warsztatów i prowadzonej dyskusji będzie też zebranie informacji zwrotnej od uczestników, które to zostaną uwazględnione w czasie ozbudowy systemu i jego implementacji dla pozostałych sportów.

Lista uczestników szkolenia jest zamknięta i ogranicza się do wspomnianych dyscyplin.

Szkolenie będzie miało charakter praktycznych warsztatów. Głównymi prowadzącymi będą panowie: Konrad Świętochowski i Mirosław Pikierski z Zespołu Sportu Młodziezowego przy Instytucie Sportu-PIB:

Mirosław Pikierski - działacz sportowy z 50 letnim stażem. Pracownik Łódzkiej Federacji Sportu. Od 20 lat zaangażowany w organizacje i publikacje wyników z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Od roku 2017 pracownik Zespołu Młodzieżowego IS PIB, bezpośrednio zaangażowany w przygotowywanie rankingów Systemu Sportu Młodzieżowego. 

Konrad Świętochowski - specjalista w dziedzinie informatycznej analizy danych. Twórca platformy internetowej umożliwiającej prowadzenie relacji na żywo z imprez sportowych łącznie z późniejszą archiwizacją i publikacją wyników.  Od roku 2017 pracownik Zespołu Młodzieżowego IS PIB, odpowiedzialny za koordynowanie i przygotowywanie rankingów Systemu Sportu Młodzieżowego. 

Plan szkolenia:

8:00 - 8:30 Przywitanie gości. 

8:30 - 9:00 Czym jest ranking Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM) i jaki jest CEL jego przygotowania. 

9:00 - 9:15 Prezentacja aktualnych zasad oraz narzędzi wykorzystywanych do budowy klasyfikacji SSM. 

9:15 - 9:30 Najczęstsze problemy związane z obecnym systemem pracy. Sesja interaktywna z zaproszonymi gośćmi. 

9:30 - 10:00 PRZERWA

10:00 - 11:30 Przedstawienie nowych zasad pracy oraz prezentacja systemu informatycznego wspierającego tworzenie klasyfikacji SSM.

11:30 - 12:00 Zasady obsługi nowego systemu informatycznego.

12:00 - 13:00 PRZERWA OBIADOWA

13:00 - 14:30 Ćwiczenia z obsługi systemu (umieszczenie w bazie danych przykładowych wyników). Sesja interaktywna z zaproszonymi gośćmi. 

14:30 - 15:00 Korzyści wynikające z przejścia na nowy system pracy. 

15:00 - 15:30 PRZERWA

15:30 - 16:00 Uwagi uczestników warsztatów dotyczącego nowego systemu. Sesja interaktywna z zaproszonymi gośćmi.

Miejsce