logo

Kształtowanie wybranych zdolności motorycznych w treningu sportowym zawodników elity

EDYCJA 2018
Opis

Cel: Kształtowanie wybranych zdolności motorycznych oraz umiejętności pomiaru i doboru obciążeń treningowych w różnych okresach procesu szkoleniowego.

Planowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne na hali oraz w laboratorium.

Grupa docelowa: Trenerzy kadr narodowych i bezpośredniego zaplecza kadry.

Kryteria kwalifikacji: w pierwszej kolejności przyjmowani są trenerzy pierwszych zespołów kadr narodowych w sportach olimpijskich. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Gwarantujemy:

 • nocleg w Poznaniu (przyjazd do hotelu może być już 4.10.2018 r. od g.17)PROSIMY PODCZAS ZGŁOSZENIA W UWAGACH DOPISAĆ ZAPOTRZEBOWANIE NA NOCLEG Z DATĄ/DATAMI
 • pełne wyzywienie według planu szkolenia 9począwszy od śniadania 5.10.2018 r.)

Osoby zakwalifikowane otrzymają zadanie domowe do przygotowania przed szkoleniem.

Zapraszamy trenerów do zgłaszania się. Aktywny przycisk do zgłoszeń znajduje się poniżej opisu.

Miejsce
 • Data

  05-10-2018 - 06-10-2018

 • Miejsce

 • Ulica

  ul. Królowej Jadwigi 27/39

 • Kod:

  61-871

 • Miasto:

  Poznań

 • Województwo:

  Wielkopolskie

 • Kraj:

  Polska