logo

Zintegrowany System Kwalifikacji w Sporcie

EDYCJA 2018
Opis

W dniu 18.09.2018 zapraszamy do Instytutu Sportu na szkolenie „Przygotowanie polskich związków sportowych do pełnienia roli instytucji certyfikujących i walidujących w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”.

Szkolenie dedykowane jest przedstawicielom pzs, szefom wyszkolenia i kadrom zarządzającym w polskich związkach sportowych.

Celem szkolenia jest popularyzacja wiedzy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, upowszechnienie informacji o zasadach uczestnictwa sektora sportowego we wdrażaniu systemu walidacji i certyfikacji w ramach kwalifikacji sportowych.

Podczas szkolenia przedstawiciele sektora sportowego zostaną zapoznani ze stanem wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej. Następnie omówione zostaną główne elementy ZSK, w tym opis kwalifikacji w sektorze sportu, wymogi wobec podmiotów walidujących i certyfikujących. Podczas warsztatów przedstawimy praktyczne wskazówki na temat opisu standardów kwalifikacji oraz kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia procesu walidacji.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się do dnia 7.09 poprzez panel rejestracyjny - przycisk "Zapisz się" na dole strony.

(uwaga! osoby niezarejestrowane: 1.najpierw muszą dokonać rejestracji, 2. poczekać na link aktywacyjny, 3. następnie wybrać szkolenie w celu zgłoszenia się).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limit miejsc, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Miejsce