logo

Omówienie wytycznych do tworzenia perspektywicznych programów szkolenia w oświatowych placówkach sportowych

EDYCJA 2018
Opis

W dniu 19 czerwca 2018 roku w Instytucie Sportu-PIB w ramach projektu Akademii Trenerskiej odbędzie się szkolenie pt. „Omówienie wytycznych do tworzenia perspektywicznych programów szkolenia w oświatowych placówkach sportowych”.

Szkolenie dotyczy opracowywania przez Polskie Związki Sportowe perspektywicznych programów szkolenia dla szkół mistrzostwa sportowego (SMS) i szkół sportowych. Do udziału w szkoleniu zapraszani są przedstawiciele polskich związków sportowych, dyrektorzy oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów i szkół sportowych, trenerzy delegowani przez właściwe związki sportowe.

Uczestnicy szkolenia to osoby delegowane przez polskie związki sportowe (zgłoszenia mailowe są przysyłane do 12 czerwca 2018 r.)

Miejsce