logo

Psychologia sportu - kurs dla trenerów kadry narodowej i bezpośredniego zaplecza kadry (część 1.)

EDYCJA 2018
Opis

Otwieramy rekrutację na dwa dwudniowe szkolenia (w sumie 28 godzin), którego celem jest profesjonalizacja trenerów w obszarze wybranych, kluczowych zagadnień psychologii sportu.

Osoby zgłaszające się na szkolenie muszą zadeklarować swój udział w obu częściach (terminach):

  1. Psychologia sportu, część 1 – kurs dla trenerów kadry narodowej i bezpośredniego zaplecza kadry. Data: 28-29.05.2018
  2. Psychologia sportu, część 2 – kurs dla trenerów kadry narodowej i bezpośredniego zaplecza kadry. Data: 3-4.12.2018

Miejsce: Instytut Sportu-PIB, Warszawa, ul. Trylogii 2/16

Termin nadsyłania zgłoszeń:  18.05.2018

Grupa docelowa: kurs jest przewidziany dla trenerów kadry narodowej i zaplecza kadry (dysponujemy 42 miejscami).

Jest to kilkuetapowe szkolenie oparte na pracy własnej oraz wykładach i warsztatach realizowanych w cyklu dwóch spotkań. Etapy pracy szkoleniowej dla zakwalifikowanych uczestników:

  • Po 15 maja: przesłanie materiałów szkoleniowych – praca własna
  • 28-29.05.2018: spotkanie grupy na warsztatach stacjonarnych (2 dni)
  • Czerwiec-listopad praca własna, refleksja
  • 03-04 grudzień: szkolenie stacjonarne. Zakończenie

Zamierzone efekty kształcenia to: umiejętność stosowania w praktyce zasad efektywnej komunikacji, kontrolowania procesów emocjonalnych w sytuacjach startowych, zdolność rozpoznawania syndromu wypalenia oraz zdolność wyczuwania i kształtowania gotowości startowej u zawodników.

Zajęcia będą prowadzone przez kadrę uznanych psychologów sportu. Więcej o prelegentach można znaleźć w plikach do pobrania logując się do strefy AT.

Udział jest bezpłatny ( z noclegiem- takie zapotrzebowanie należy zgłaszać podczas wysyłania zgłoszenia w polu "uwagi dodatkowe").

Zapraszamy do zgłaszania się (przycisk "Zapisz się" poniżej opisu szkolenia).

 

 

Miejsce