logo

EDYCJA 2018

Zdarzenia 10
Media społecznościowe w sporcie

Instytut Sportu - PIB

09-11-2018 - 09-11-2018

Zobacz więcej
Kierowanie rozwojem kadr szkoleniowych - Coach Developer

Instytut Sportu - PIB

27-06-2018 - 27-10-2018

Zobacz więcej
Kierowanie rozwojem kadr szkoleniowych "Coach Developer"

COS OPO Spała oraz Instytut Sportu-PIB

26-06-2018 - 27-10-2018

Zobacz więcej
Sport osób niepełnosprawnych

Instytut Sportu - PIB

18-10-2018 - 18-10-2018

Zobacz więcej
Kształtowanie wybranych zdolności motorycznych w treningu sportowym zawodników elity

AWF Poznań

05-10-2018 - 06-10-2018

Zobacz więcej
Zintegrowany System Kwalifikacji w Sporcie

Instytut Sportu - PIB

18-09-2018 - 18-09-2018

Zobacz więcej
Przygotowanie motoryczne sportowców w różnych dyscyplinach

COS OPO Spała

08-09-2018 - 08-09-2018

Zobacz więcej
Niedozwolony doping w sporcie oraz dietetyka sportowa

COS OPO Spała

07-09-2018 - 07-09-2018

Zobacz więcej
Omówienie wytycznych do tworzenia perspektywicznych programów szkolenia w oświatowych placówkach sportowych

Instytut Sportu - PIB

19-06-2018 - 19-06-2018

Zobacz więcej
Metody monitorowania i kontroli procesu treningowego zawodników

Instytut Sportu PIB

07-06-2018 - 07-06-2018

Zobacz więcej