logo

EDYCJA 2017

Zdarzenia 4
Aktualne problemy i wyzwania zwalczania dopingu w sporcie Budowanie Etosu Sportu Czystego

COS Szczyrk

29-09-2017 - 29-09-2017

Zobacz więcej
Sport osób niepełnosprawnych

COS Szczyrk

28-09-2017 - 28-09-2017

Zobacz więcej
Zintegrowany System Kwalifikacji w sporcie - wdrożenie systemu kwalifikacji zawodowych w sektorze sportu

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy

20-09-2017 - 20-09-2017

Zobacz więcej
Aktualne problemy i wyzwania zwalczania dopingu w sporcie. Budowanie Etosu Sportu Czystego

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy

15-09-2017 - 15-09-2017

Zobacz więcej