logo

Planowanie procesu treningowego

EDYCJA 2018
Opis

Celem szkolenia jest przedstawienie wytycznych do tworzenia perspektywicznych programów szkoleniowych w szkołach mistrzostwa sportowego.

Szkolenie skierowane jest do trenerów odpowiedzialnych za szkolenie młodzieży w polskich związkach sportowych oraz dyrektorów sportowych/ szefów wyszkolenia. 

Miejsce