logo

Aktualne problemy i wyzwania zwalczania dopingu w sporcie Budowanie Etosu Sportu Czystego

EDYCJA 2017
Opis

Cel: kształtowanie wiedzy i postaw na temat dopingu w sporcie.

Grupa docelowa: szkolenie dla kierowników wyszkolenia w polskich związkach sportowych, trenerów kadr narodowych, bezpośredniego zaplecza kadry, w tym do trenerów zatrudnionych w NSMS i SMS oraz ośrodkach szkolenia sportowego pzs.

Miejsce
 • Data

  29-09-2017 - 29-09-2017

 • Miejsce

 • Ulica

  Plażowa 8

 • Kod:

  43-370

 • Miasto:

  Szczyrk

 • Województwo:

  Śląskie

 • Kraj:

  Polska