logo

Aktualne problemy i wyzwania zwalczania dopingu w sporcie. Budowanie Etosu Sportu Czystego

EDYCJA 2017
Opis

Cel: kształtowanie wiedzy i postaw na temat dopingu w sporcie.

Grupa docelowa: szkolenie dla kierowników wyszkolenia w polskich związkach sportowych, trenerów kadr narodowych, bezpośredniego zaplecza kadry, w tym do trenerów zatrudnionych w NSMS i SMS oraz ośrodkach szkolenia sportowego pzs.

Miejsce