logo

Zmniejszenie ryzyka naruszania praw człowieka w związku z działalnością sportową

EDYCJA 2022
Opis

Przedstawienie tematyki praw człowieka i równego traktowania określone przez Radę Praw Człowieka ONZ w 2011 r. Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), opracowane przez zespół ekspertów stanowią ważny krok społeczności międzynarodowej w stronę zmniejszenia ryzyka naruszania praw człowieka w związku z działalnością biznesu, w tym sportu. Uwzględniają one przede wszystkim obowiązki państw, dotyczące zapewnienia ochrony praw jednostki przed naruszeniami. Planowane szkolenie kładzie nacisk na rolę sektora sportowego w realizacji i ochronie praw człowieka, wynikających zarówno z regulacji prawa krajowego, jak i ze zobowiązań międzynarodowych.

Wykłady i warsztaty oparte na efektach kształcenia:

 • uczestnik pozna wytyczne ONZ do zapewnienia przez państwo mechanizmów ochrony praw człowieka
 • uczestnik będzie potrafił przeanalizować powody nierówności w sporcie
 • uczestnik zapozna się z obowiązkami państw, które dotyczą zapewnienia ochrony praw jednostki przed naruszeniami
 • uczestnik będzie umiał ocenić aspekty prawne naruszeń, zachowania nieadekwatne

 

Termin: 28 kwiecień 2022

Wykładowcy:

1. Jolanta Żyśko

2. Renata Kopczyk

3. Rafał Skrzypczyk

4. Ludwik Żukowski

5. Beata Faracik

6. Stanisław Drozd

 

Miejsce
 • Data

  28-04-2022 - 28-04-2022

 • Miejsce

  Online - platforma zoom - Strona www

 • Ulica

 • Kod:

 • Miasto:

  Warszawa

 • Województwo:

  Mazowieckie

 • Kraj:

  Polska