logo

Kierowanie rozwojem kadr szkoleniowych

EDYCJA 2020
Opis

Instytut Sport-PIB na zlecenie Ministerstwa Sportu realizuje projekt Akademii Trenerskiej. W ramach Akademii Trenerskiej oferujemy unikalny program szkoleniowy dla trenerów zgłoszonych przez Polskie Związki Sportowe.

Zapraszamy do zapoznania się z programem, który skierowany jest do trenerów edukatorów, trenerów z dużym bagażem doświadczeń w szkoleniu zawodników oraz innych trenerów, trenerów zaplecza kadry i trenerów klubowych oraz trenerów pracujących ze sportowcami niepełnosprawnymi.             

Celem szkolenia jest profesjonalizacja kadr trenerskich i szkoleniowych.

Oczekiwane efekty szkolenia:

 • umiejętność przygotowania warsztatu i sposobów prowadzenia zajęć dla grona innych trenerów;
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do konstruowania sesji szkoleniowych dla innych trenerów;

Ten program szkoleniowy pomoże uczestnikom:

 • rozpoznać jak trenerzy się uczą;
 • przeanalizować rolę Coach Developerów w sektorze sportowym;
 • zidentyfikować strategie, które pomagają trenerom efektywniej pracować z zawodnikami;
 • opisać jak rozwijać umiejętności refleksyjnego myślenia;
 • przeanalizować własną praktykę trenera i edukatora.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia się na szkolenie jest rejestracja na stronie www.akademiatrenerska.pl do dnia 20 października. Do osób, które zgłoszą się na to szkolenie w dniu 22 października zostanie wysłana informacja z obowiązkowym zadaniem domowy, linkiem do e-modułu. Osoby, które do dnia 2 listopada wykonają i prześlą zadanie domowe zostanie przesłane zaproszenie do pokoju szkolenia.

UWAGA: obowiązkowo wymagamy pracę własną zakończoną zadaniem domowym. Realizacja programu szkolenia zakłada kilka etapów: (1) praca własna (e-learning moduł), (2) szkolenie stacjonarne 6 listopada, (3) praca własne, (4) przedstawienie dowodów pracy własnej (5) certyfikacja.

Zajęcia będą prowadzone online w języku polskim i angielskim. Zapewniamy wsparcie tłumacza.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje doświadczenie trenerskie, doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla sektora sportowego oraz kolejność zgłoszeń.

Osobą główną prowadzącą zajęcia szkoleniowe jest uznana trenerka, Pani Pennny Crisfield.

Penny Crisfield jest międzynarodową ekspertką w zakresie coachingu i rozwoju kadr trenerskich sektora sportowego. Ściśle współpracuje z Międzynarodową Radą Trenerów, prowadziła kursy mistrzowskie dla trenerów m.in. w Japonii, Anglii, Irlandii, USA, Kanadzie i Chinach. Została zaproszona do prestiżowego grona „Coaching Hall of Fame” i została uhonorowana nagrodą „Dyson Aword” za programy edukacyjne dla trenerów sportu.

Penny ma ogromne doświadczenie, jest osobą pełną pasji w tym co robi. Sprawia, iż trenerzy mogą zrealizować marzenia i są zdolni zwiększać swoje możliwości, jeśli są kierowani i inspirowani w odpowiedni sposób. Jest autorką wielu publikacji z zakresu pedagogiki i psychologii sportu, m.in. „The Successful Coach”, „Motivation and Team Building”, „Improving Concetration”.

Zajęcia będą prowadzone również przez polskich wykładowców, Marcina Krawczyńskiego, Dariusza Nowickiego, Piotra Marka.

Miejsce
 • Data

  06-11-2020 - 06-11-2020

 • Miejsce

  online - Strona www

 • Ulica

 • Kod:

 • Miasto:

  Warszawa

 • Województwo:

  Mazowieckie

 • Kraj:

  Polska