logo

Edukacja trenerów w systemie online - program ustawicznego kształcenia w ramach Akademii Trenerskiej

EDYCJA 2020
Opis

Zapraszamy szefów wyszkolenia, dyrektorów sportowych polskich związków sportowych na Szkolenia AT prowadzone metodą online.

 

Ze względu na pandemię COVID-19 i wynikający z niej szereg zmian i ograniczeń, w tym zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób oraz zalecenia rządowe do izolacji i pozostania w domach, proponujemy rozwiązanie, które będzie spełniało zamierzone cele edukacyjne sektora z uwzględnieniem wyżej wymienionych okoliczności.

 

Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniu 5 maja wg załączonego programu. Termin zapisów do 3 maja.

Godzina

Temat

Prowadzący

09:00 - 9:15

Rejestracja uczestników - logowanie do systemu szkoleń online

online

09:15 - 09:20

Otwarcie szkolenia      

Piotr Marek

Akademia Trenerska

09:20 - 09:30

Cześć techniczna: przywitanie się prowadzących, sprawdzenie połączenia internetowego

Jerzy Skucha, Piotr Marek, Aleksandra Kauc-Żelichowska, Kamila Sanok

09:30 - 10:00

Obsługa systemu rejestracji na szkolenia AT, panel trenerski, materiały szkoleniowe

Aleksandra Kauc-Żelichowska

Akademia Trenerska

10:00 - 10:30

Przerwa

10:30- 11:00

Plan szkoleń AT 2020

Piotr Marek

Akademia Trenerska

11:00- 11:30

Kontrola procesu treningowego w czasach pandemii

Jerzy Skucha

Instytut Sportu-PiB

11:30 - 12:00

Przerwa

12:00 - 12:45

Część 1:

Metody i sposoby prowadzenia zajęć online

Kamila Sanok

Trener biznesu

12:45 - 13:00

Pytania do eksperta szkoleń online - dyskusja

Kamila Sanok

Trener biznesu

13:00 – 13:45

Przerwa obiadowa

13:45 - 14:30

Część 2:

Najlepsze praktyki w szkoleniach online

Kamila Sanok

Trener biznesu

14:30 - 14:45

Dyskusja i zamknięcie szkolenia

Piotr Marek, Kamila Sanok, Jerzy Skucha, Aleksandra Kauc

Temat szkolenia: „Edukacja trenerów w systemie online – program ustawicznego kształcenia w ramach Akademii Trenerskiej”.

Celem szkolenia jest zapoznanie dyrektorów sportowych, kierowników wyszkolenia w polskich związkach sportowych z nowymi zasadami szkoleń w ramach programu ustawicznego kształcenia trenerów Akademii Trenerskiej.

 

Dodatkowe informacje:

Szkolenie oparte na efektach kształcenia, planowane jest w formie wykładów online oraz dyskusji panelowej. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy:

 • potrafią obsługiwać system komunikacji online
 • potrafią wyjaśnić korzyści i niedoskonałości funkcjonowania systemu edukacji trenerów w systemie online
 • opisują konkretne rozwiązania udoskonalenia systemu w celu podniesienia jego efektywności, użyteczności, przyjaznej obsługi
 • potrafią założyć konto, pobrać materiały szkoleniowe oraz wypełnić ankietę ewaluacyjną
 • wykorzystują w praktyce nowe funkcjonalności i dostępności materiałów szkoleniowych dostępnych na stronie www.akademiatrenerska.pl
 • rozumieją potrzebę przedefiniowania zasad edukacji trenerów w oparciu o szkolenie zdalne
Miejsce
 • Data

  05-05-2020 - 05-05-2020

 • Miejsce

  online - Strona www

 • Ulica

 • Kod:

 • Miasto:

  Warszawa

 • Województwo:

  Mazowieckie

 • Kraj:

  Polska