logo

EDYCJA 2023

Zdarzenia 1
Elementy treningu wytrzymałościowego

Instytut Sportu - PIB/platforma ZOOM

30-03-2023 - 30-03-2023

Zobacz więcej

EDYCJA 2022

Zdarzenia 9
Konferencja trenerów szkolenia olimpijskiego i paraolimpijskiego Paryż 2024

COS OPO Spała

21-11-2022 - 23-11-2022

Zobacz więcej
Rozwój kompetencji trenerskich w obszarze umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych

Chabrowy Dworek

18-11-2022 - 20-11-2022

Zobacz więcej
Określenie potencjału zawodnika na podstawie wyników badań wybranych testów

Instytut Sportu - PIB

04-11-2022 - 04-11-2022

Zobacz więcej
Koncepcje treningu motoryczności - warsztaty

COS OPO Spała

25-10-2022 - 26-10-2022

Zobacz więcej
Aspekty procesu treningowego kobiet

Online - platforma zoom

11-10-2022 - 11-10-2022

Zobacz więcej
Trener i stres przedstartowy i postartowy

COS OPO Spała/ platforma ZOOM

22-09-2022 - 23-09-2022

Zobacz więcej
Rozgrzewka w sporcie wyczynowym - założenia teoretyczne, a rozwiązania praktyczne

COS OPO Spała

05-09-2022 - 06-09-2022

Zobacz więcej
Rozwój kompetencji trenerów egzaminujących kandydatów na instruktora dla sektora sportowego – wykłady i warsztaty

Instytut Sportu - PIB

21-06-2022 - 22-06-2022

Zobacz więcej
Planowanie i interpretowanie badań sportowców z niepełnosprawnościami

Instytut Sportu - PIB

14-06-2022 - 14-06-2022

Zobacz więcej