logo
Aktualne problemy i wyzwania zwalczania dopingu w sporcie- Budowanie Etosu Czystego Sportu

Forma szkolenia to wykłady i warsztaty. Szkolenie odbyło się w dwóch miastach w Szczyrku i w Warszawie.

Więcej